செய்திகள்

 • water pump motor fault reason and analysis

                                                                             Motor Fault Analysis 一、How to identify motor coil fault : When the motor coil burns out,  it means that the insulation of the motor coil is damaged, this will cause short-circuit tripping a...
  மேலும் படிக்க
 • PUMP MOTOR FAULT ANALYSIS -04)

  四、conclusion 1、When the switch trips and the power is not run, the insulation resistance of the motor should be checked with a multimeter to confirm that there is no problem before running the power again; 2、Whether the power failure motor is burnt out (1)Check the three-phase coil of the  ...
  மேலும் படிக்க
 • pump motor fault analysis -03)

  Difference of insulation damage and fault analysis 1、coil Short circuit (11)most of the coil is good, partial burn out ,as the picture shown (2)Cause analysis ①the insulation layer of wire is damaged and  When the motor is used, the coil voltage exceeds the breakdown voltage, then the insul...
  மேலும் படிக்க
 • Motor Fault Analysis-02)

  三、Difference of insulation damage and fault analysis 1、coil Short circuit (1)most of the coil is good, partial burn out ,as the picture shows (2)Cause analysis ①the insulation layer of wire is damaged and  When the motor is used, the coil voltage exceeds the breakdown voltage, then the ...
  மேலும் படிக்க
 • Motor Fault Analysis -1)

  一、How to identify motor coil fault : When the motor coil burns out,  it means that the insulation of the motor coil is damaged, this will cause short-circuit tripping after the coil is energized. Motor coil insulation damage include: Short circuit between coil turns Motor phase burnout Moto...
  மேலும் படிக்க
 • Horizontal and Vertical Multistage Centrifugal Pumps

  Horizontal Multistage Centrifugal Pumps This type of pump has a segmented casing with modular inter-stage components. The rotating assembly is held between bearing housings, making the assembly more balanced for high pressures.   They typically handle higher flow rates than vertical multistage pu...
  மேலும் படிக்க
 • what is multistage centrifugal water pump used for ?

          Multistage centrifugal pumps have been one of the most popular types of pumps in recent years. Their ability to provide engineers with a flexible range of flow and head, along with their high degree of energy efficiency makes them a great choice for many applications....
  மேலும் படிக்க
 • What is Mag Drive Pump Work?

  Lets briefly discussion how mag drive pumps work All mag drive pumps compose of two components: the outer mag assembly and the impeller The mag-drive pump eliminates the direct drive mechanism and replaces it with a magnetic field. An outer magnetic bell housing is mounted on the end of the pump ...
  மேலும் படிக்க
 • how about pump model selection principle?

  1. Make the type and performance of the selected pump meet the requirements of process parameters such as flow, lift, pressure, temperature and suction. 2, must meet the requirements of the media characteristics. For pumps that transport flammable, explosive, toxic or valuable media, it is requi...
  மேலும் படிக்க
 • water pump selection principle?

      1. Make the type and performance of the selected pump meet the requirements of process parameters such as flow, lift, pressure, temperature and suction. 2, must meet the requirements of the media characteristics. For pumps that transport flammable, explosive, toxic or valuable media...
  மேலும் படிக்க
 • how about pump model selection??

  First, list the basic data: 1. Characteristics of the medium: medium name, specific gravity, viscosity, corrosivity, toxicity, etc. 2. The particle diameter and content of the body contained in the medium. 3. Medium temperature: (°C) 4. The required flow rate The general industrial pump can ignor...
  மேலும் படிக்க
 • SOG makes Water Flow more wonderful

        Shanghai SOG Pump Co., Ltd. (abbreviated as SOG) was founded in 2005. It’s dedicated to manufacture high-quality pumps and engaged in  providing “high-quality, high-efficiency, energy-saving, and environmental-friendly” pumps. It is the Innovative leading en...
  மேலும் படிக்க
 • WQGS sewage pump malfunction analysis and elimination

    Installation, operation and maintenance tips   ●It is forbidden to pull cables with force in the installation and removal of electric pump to aovid wires breaking and joint delinking which lead to normal operation failure and even burns; ●Please ensure correct and reliable cable eart...
  மேலும் படிக்க
 • SOG makes flow more powerful

  Life is born of water, the flow bring water more powerful. The condensation of human wisdom creats the pump. like a heart, giving the world nourishment, and endless life. SOG Specializing in pumps, is committed to quality and service. SOG Established in 2005, It is a subsidiary of Shanghai Rab...
  மேலும் படிக்க
 • Installation note for vertical inline pump?

          Installation note for vertical inline pump? 1 Do not let the pump subjected to the-pipeline weight in erection, or it may be easy to be made damaged. 2 Both pump and motor are integrally structured and calibrated by the manufacture, so there is no need to adjust them,...
  மேலும் படிக்க
 • horizontal chemical process pump characteristics

      General Description   CZ series chemical process pump are horizontal, single stage, end suction type centrifugal pumps,It was designed according to international standard ISO2858 ,size and performance meet ASME B73.1.ISO 05199. series. Can-transferring  liquids like low or hig...
  மேலும் படிக்க
 • If Pump Failure, What’s is the Cause Reason and Solution.

    The Pump failure, cause reason and solution. 1. The pump can’t suction water and Pressure gauge is pumping ceaselessly. Reason: 1) Water filling isn’t enough  2) Air trapping in pump chamber,  then pipe are leaking. Solution: 1) Fill the water sufficiently  2)Check pipeline and eliminate a...
  மேலும் படிக்க
 • எஃகு பலகட்ட மையவிலக்கு குழாய்க்கென்று நிறுவல் குறிப்புகள்

  எஃகு பலகட்ட மையவிலக்கு குழாய்க்கென்று நிறுவல் குறிப்புகள்

  துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் பல்நிலை மையவிலக்கு பம்ப்பிற்கான இசைச் நிறுவல் குறிப்புகள்: எஃகு பலகட்ட மையவிலக்கு பம்ப் நிறுவல் தொழில்நுட்பத்திலிருந்து 1., உறிஞ்சும் குழாய் ஒரு கண்டிப்பான முத்திரை நிலையில், குழாய் கசிவு அல்லது கசிவு முடியாது, இல்லையெனில் அது நீர் நான் இருக்கும் வெற்றிட பட்டம் அழித்துவிடும் தேவைப்படுகிறது ...
  மேலும் படிக்க
 • மையவிலக்கு பம்ப் சோதனை வழி என்ன?

  மையவிலக்கு பம்ப் சோதனை வழி என்ன?

  பொதுவாக, மையவிலக்கு பம்ப் டெஸ்ட் வகை டெஸ்ட் மற்றும் தொழிற்சாலை டெஸ்ட் சேர்க்கவும்: மையவிலக்கு பம்ப் சோதனை ─ வகை பரிசோதனை வகை சோதனை அடங்கும்: சோதனை, செயல்திறன் சோதனையின் மற்றும் captivation சோதனை மற்றும் சத்தம் அதிர்வு சோதனை, முதலியன செயல்படு: வேகமாக ஓடுதல் சோதனை சோதனை இயங்கும் போது, பார்க்க வேண்டும் பம்ப் வெப்பநிலை உயர்வு ...
  மேலும் படிக்க
 • மையவிலக்கு பம்ப் பராமரிப்பு முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கத்தை சேர்க்கப்படும்?

  மையவிலக்கு பம்ப் பராமரிப்பு முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கத்தை சேர்க்கப்படும்? பின்வருமாறு மையவிலக்கு பம்ப் நிலை 1 பராமரிப்பு உள்ளடக்கங்களை: 1) பேக்கிங், குறுகிய சுரப்பி நடுநிலையான அல்ல என்பதை உறுதி செய்ய பார்க்கலாம், எந்த உடைகள் மற்றும் கசிவு சூப்பர் காலர் உள்ளது; 2) உள்ளது என்பதை சரிபார்க்க ...
  மேலும் படிக்க
 • எச்சரிக்கை! குழாய்கள் பின்வரும் நிலைமை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் வேண்டும்!

  (1) பம்ப் "பின்வரும் புள்ளிகள் பம்ப் நிறுத்த வேண்டும் எந்த கண்டால்" நீர் கசிவு வேண்டும்; (2) இறைப்பிகளின் மோட்டார் புகைபோக்கிகள் அல்லது தீ பிடித்து போது; (3) பம்ப் அசாதாரண ஒலி வேண்டும்; (4) தாங்கி வெப்பநிலை உயரும் அப் போது மிக வேகமாக அல்லது புகைபோக்கிகள்; (5) பம்ப் வலுவான அதிர்வு போது;
  மேலும் படிக்க
WhatsApp Online Chat !