bảo dưỡng bơm ly tâm được chia thành tiểu học và trung học, và nội dung cụ thể sẽ được đưa vào?

bảo dưỡng bơm ly tâm được chia thành tiểu học và trung học, và nội dung cụ thể sẽ được đưa vào?

Ly tâm bơm cấp 1 nội dung bảo trì như sau:

1) kiểm tra để đảm bảo rằng bao bì không phải là ngắn, tuyến không thiên vị, không hao rò rỉ là siêu cổ áo;

2) kiểm tra xem có bất kỳ phóng túng trên mỗi tia phần và sợi trượt hiện tượng;

3) kiểm tra bôi trơn và thay dầu;

4) kiểm tra xem gioăng khớp nối cao su đang trong tình trạng tốt;

5) kiểm tra các bộ lọc làm sạch.

 

Ly tâm bơm cấp 2 nội dung bảo trì như sau:

1) hộp mang trước và sau khi làm sạch, kiểm tra sự thay đổi dầu, mỡ;

2) kiểm tra mài mòn của bao bì, nếu cần thiết, thay đổi bao bì;

3) kiểm tra lên đà của trục bơm;

4) điều kiện kiểm tra khớp nối và đồng tâm;

5) kiểm tra sự mài mòn đĩa cân bằng;

6) kiểm tra vệ sinh hoặc thay vòng bi bơm;

7) kiểm tra con dấu cổ áo.


post time: Jun-28-2018
WhatsApp Online Chat !